ONLANGS: In 2005 hebben wij als gezin ons dorp Eijsden verlaten en het roer omgegooid. Vanuit de drukte naar de rust en natuur van Camping MAKA, diep in de Belgische Ardennen. Toentertijd volgden we ons hart en nu, na dit fijne leven 16 jaar geleefd te hebben, hebben we ons hart wederom gevolgd en “de Laethof” overgenomen! Enthousiast zijn we er op 1 januari 2021 ingestapt en ziehier de nieuwe “de Laethof”. Graag willen wij u, wederom met ons hele gezin, ook hier in de watten leggen. Wees welkom en geniet van ons gezellige Terras in de carré, de verwarmde Serre en de ruime Hoeve.

TERUG IN DE TIJD: Sinds 1804 woonde de familie Huynen in de Laethof en dankzij hun toewijding is het authentieke landelijke karakter hiervan behouden. Sinds 1979 werd de Laethof geëxploiteerd als horeca-lokatie, in het begin als vakantie- en feesthoeve in de linker kant van de hoeve en later werd dit verder uitgebreid over de totale hoeve. Mevrouw Antoinette Huijnen-Debeij heeft toentertijd de naam “Laethof” gewijzigd in “Feesthoeve de Laathof” en deze carré-hoeve, samen met haar kinderen geëxploiteerd.

HEDEN: Sinds 2021 heten wij, Prosper en Juliette Voncken u welkom. Met ons gezin zorgen wij dat u geniet van uw bezoek aan de Laethof. U leest het goed, de naam van onze carré-hoeve is terug gewijzigd naar de in het jaar 1721 aan de Carré-Hoeve gegeven naam “de Laethof”. Nu, 3 jaar later, begint weer een droom uit te komen, we hebben bijna 3 van de 4 “voordeuren” gereed. Nog 1 “voordeur” te gaan en we wonen met onze 3 kinderen en kleinkinderen allemaal samen in deze enorme Hoeve.

300 JAAR TERUG IN DE TIJD: “de Laethof” is een typisch Limburgse Carré-Boerderij daterend uit 1721, waarvan u het authentieke karakter nog steeds kunt ervaren. Vroeger behoorde de Laethof tot het Sint–Mariënstift te Aken (D). Hier moesten de laten (half-vrijen) cijnzen en/of keuren (oogstopbrengsten) betalen. Hier werd ook de administratie verricht en de recht gesproken tussen de laten. Vandaar het Latijnse opschrift, in de Ardense blauwe steen boven het kleine poortje aan de straatkant, dat vertaald luidt: “Schep in mij een zuiver en rein hart en vernieuw mijn binnenste”.

BEVRIJD: Mesch is het eerste dorp in Nederland dat bevrijd werd vanonder het Duitse juk! 12 september 1944, “De slag om Mesch”. Na enorme bombardementen waarbij vooral vee, akkers en boomgaarden verwoest werden, trekken de Amerikanen vanuit het zuiden richting Mesch. de 117e compagnie trekt over de denkbeeldige lijn tussen grenspaal 35 en 36 de heuvel op richting Mesch. Toen een kale akker en de Duitsers leggen verschanst achter de heuvel om zo de opstormende Amerikanen te stuiten. De Duitsers waren echter niet opgewassen tegen de overmacht en hebben hier zware verliezen geleden. er werd in de Grijze Graaf 14 een tijdelijk Duits veldlazaret gevestigd. Tegelijkertijd trekken de Amerikaan ook Moelingen richting Withuis en via het Zinkwit terrein Eijsden binnen. In tussentijd was Mesch al gevallen en waren de gevechten geluwd. Om een rookgordijn op te trekken en hun aftocht te camoufleren hadden de Duitsers rond 14:00 uur “De Laethof” (de huidige Hoeve) in brand gestoken, waarna de eerste Amerikanen Mesch binnen kwamen. Een uur later was geheel Mesch bevrijd! Vanuit Mesch gingen ze door naar de Mescherheide, de berg op, richting de rest van Nederland…

DE GESCHIEDENIS VAN HET KERKDORP MESCH: Bij opgravingen, in 1979 en 1986, zijn 12.000 jaar oude vuurstenen voorwerpen uit de prehistorie gevonden en op de steenberg, niet ver van de hoeve, is een heuse Romeinse begraafplaats gevonden. Het kerkdorpje Mesch wordt reeds genoemd sinds het jaar 882 toen het dorp door koning Arnulf werd geschonken aan het Mariënstift Aken. In 1178 heette Mesch nog “Messau”, waarna de naam rond 1253 werd verbasterd naar “Meske” en rond 1291 werd het ook “Meschau/Mexhawe/Mehawe” genoemd. Tot 1794 blijft Mesch een vrije rijksheerlijkheid onder supervisie van de proost van het stift in Aken. Vanaf 1795, na de Franse Revolutie, wordt Mesch een zelfstandige gemeente, totdat zij in 1943 bij de Gemeente Eijsden wordt gevoegd. Sinds 1 januari 2011 behoort Mesch tot de Gemeente Eijsden-Margraten.